AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก ตอกย้ำผู้นำโทรคมนาคม

0
803

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “AIS มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนา และเติบโตร่วมกัน เราได้ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรของ DJSI มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการดำเนินงานองค์กรในด้าน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างรอบด้าน ผ่านการสร้างสินค้าและบริการด้านดิจิทัล ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมศักยภาพของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ได้ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง สอดคล้องกับบริบทของสังคม จนได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งใน กลุ่มดัชนีโลก และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices)

ในปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรกว่า 80 ราย ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ เราได้สร้างสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล และโครงข่าย AIS 5G เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Pic-การพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัล-1-1024x683.jpg

ด้านสังคม AIS ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพนักงานให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในบริบทของ Digital Disruption ภายใต้แนวคิด “FIT FUN FAIR” อันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่สร้างความหลากหลายทางความคิด สนับสนุุนให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่่อตอบรับความท้าทายทางธุุรกิจ และสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกัน อีกทั้ง มุ่งสร้างคุณภาพความเป็นอยู่ให้กับสังคมไทย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเหมาะสมให้แก่คนไทย

ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการหลัก 3 ด้าน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย  การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสถานีฐาน ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเทคโนโลยี และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ขยายระบบ Virtual Machine Sever ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75,590 ตันคาร์บอน

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณสถานีฐานไปแล้วกว่า 2,747 สถานี และติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายรวม 4 แห่ง ทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 3,503 ตันคาร์บอน/ปี

การลดปริมาณขยะ โดยชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมกับการช่วยสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนมาใช้ e-bill ซึ่งวันนี้ เรามีผู้ใช้งานแบบ e-bill กว่า 6.7 ล้านราย รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี สร้างจุดทิ้งกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ สามารถรวบรวม E-Waste ได้กว่า 234,463 ชิ้น  

“การได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก และดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI World Index และ DJSI Emerging Markets Index ในปีนี้ นับเป็นกำลังใจ และยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานของชาว AIS ที่ร่วมกันสร้างการเติบโตและความแข็งแรง ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย

สั่งจองนิตยสาร Howe ฉบับที่ 103 โดยไม่ต้องรอหาตามแผงได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.