SCOOP

ธารารัตน์ วรรัตนธรรม เจ้าของตลาด Apple Market

เธอคือ เจ้าของธุรกิจพื้นที่เช่า "Apple Market" หลังการบินไทย (สำนักงานใหญ่) บนถนนวิภาวดีรังสิต และ เจ้าของร้านอาหาร "รสเจ็บ" ก๋วยเตี๋ยว & ส้มต่ำ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดจากความชอบ

กนกลดา นวลศรีโชค ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หน้าที่หลักของเธอคือการดูแลผู้บริหาร 58 ทีม ตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 600 คน รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนการวางแผนแนะนำเรื่องการวางเงินให้กับลูกค้าอีกหลากหลายธุรกิจ ด้วยเช่นกัน

นิตยา มิตรประเสริฐพร กรรมการ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรีฟ จำกัดและ บริษัท มาร์ตั้น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่ง ที่สามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี และทำให้ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ จำกัด และ บริษัท มาร์ตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ก้าวเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือก่อสร้างอันดับ 1 ของมืออาชีพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Marton และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ

ญาณรักษ์ มานิธิคุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิเนเต้ เบ้บี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ถือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่าง รวดเร็วยาวนานกว่า 14 ปี โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ "บิเนเต้" ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จให้กับตัวของเธอเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างอาชีพและความสำเร็จให้กับบรรดาหุ้นส่วนธุรกิจภายใต้แบรนด์ชิเนเต้อีกหลายครอบครัว

มะลิวัลณ์ จีระวิวิธพร เจ้าของบริษัท พันธ์วาดี จำกัด

เรียกว่ากว่าจะก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างทุกวันนี้ได้ "มะลิวัลณ์ จีระวิวิธพร" ต้องทำงานอย่างหนัก ก่อนจะประสบความสำเร็จ จนก้าวมาเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์เสริมสวยจากต่างประเทศ ที่วันนี้ได้ต่อยอดสร้างอีกหนึ่งธุรกิจ "ผลิตกระเป๋า" ซึ่งทั้งหมดอยู่ภาย ใต้การบริหารงานของ บริษัท พันธ์วาดี จำกัด