<h1><strong>ABOUT US</strong></h1>
<p>นิตยสารรายเดือนที่ครองใจผู้อ่านยาวนานถึง 10 ปี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของดารา นักร้อง นักแสดง ในมุมมองแง่คิดที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ นำเสนอคอลัมน์ที่ตรงใจผู้อ่านซึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นอันส่งผลให้มีการติดตามทั้งทางหนังสือ,ทาง <strong>E-magazine </strong>และทางเว็บไซต์ ตลอดจนแฟนเพจใน <strong>Facebook</strong> ,  <strong>Instagram</strong> และ <strong>twitter</strong> เป็นจำนวนมาก ยังมีเนื้อหาอื่นๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องใกล้ตัวที่ตรงกับความ ต้องการของวัยรุ่นผ่านทางคอลัมน์ต่างๆอีกมากมาย</p>
<p>ประเภท: นิตยสารรายเดือน</p>
<p>ราคา : 100 บาท</p>
<div dir=”ltr”>
<p style=”text-align: left;”>อายุ                     18-28 ปี</p>
<p style=”text-align: left;”>
</div>

Gender