GLOBAL REPORT

อันดับความสุข WHR 2022 ฟินแลนด์ ครองแฮปปี้สุดในโลก ส่วนไทยแลนด์ แดนสมาย ปักหมุด อันดับ 61

ความสุข คือ นามธรรม อาจเป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคล แต่หากอยู่ในการจัดอันดับของ World Happiness Report ย่อมมีหลักการตัดสิน ชี้วัด ชัดเจน และปีนี้ ประเทศไทย อยู่ที่อันดับ 61 วานนี้ในโอกาสวันความสุขโลก 20 มีนาคม ของทุกปี เครือข่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ รายงานอันดับประเทศที่มีความสุขสุดในโลก ปี 2565 จากการสำรวจ กว่า...

INTERESTING