ความสำเร็จของการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

0
292

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ทำเนียบองคมนตรี โดยมีพระอาจารย์ ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน(อธิพร) ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมฯ ซึ่งจะประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจัดสร้างได้อย่างวิจิตร ตระการตา จัดสร้างด้วยวัสดุที่ทรงคุณค่า และงดงามสมพระเกียรติมาก มีผู้ร่วมประชุม คับคั่ง อาทิ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ พงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ (อธิบดีกรมโยธาธิการ) พล.ต.อ. นิสสัย บุญศิริ อัญชลี ชวนิชย์ อภินันท์ จันทรังษี ดร. ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ดร. พรชัย มงคลวนิช กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย วิไล ตั้งสินวิทยะฐานะกรณ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมแผนที่ทหาร ผู้แทนดร. ประศาสน์ -คุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ผู้แทนคุณศุภชัย เจียรวนนท์ – คุณภัคพล งามลักษณ์ และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ฯลฯ

การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” วัดเทพประทาน (อธิพร) นับว่าเป็นงานบุญมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยองค์พระมีขนาดใหญ่มาก หน้าตักกว้าง ๒๙ เมตร อีกทั้งองค์ประกอบทุกส่วนขององค์พระได้จัดสร้างด้วยวัสดุล้ำค่าทั้งองค์ อาทิ พลอย นิล สะเก็ดดาว หินไข่มุก และกาบหอยมุก ฯลฯ กับทั้งจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ปี ๒๕๕๔ และเพื่อให้เป็นสมบัติของประเทศและชาวโลก

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการจัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดเทพประทาน (อธิพร) เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” สำหรับดูแลให้สมเด็จองค์ปฐมฯ งดงาม สมพระเกียรติตราบกาลนิรันดร์ โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น

การทอดกฐิน ถือว่า เป็นบุญใหญ่ จัดทอดได้เพียงปีละ ๑ ครั้ง และมีอานิสงส์มากมาย อาทิ
๑. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
๒. ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
๓. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
๔. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
๕. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
๖. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่อง สรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ

คณะกรรมการฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพบุญกฐินมหากุศล บุญใหญ่ เพื่อนำปัจจัยไปจัดตั้งกองทุนสมเด็จองค์ปฐม ผู้บริจาคเงินจะได้รับใบอนุโมทนาเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วัดเทพประทาน (ทุนสร้างพระประธาน)” ได้ที่

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขบัญชี ๒๕๒-๐-๒๗๗๙๕-๕
    – ธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว เลขบัญชี ๕๖๕-๐-๔๓๑๖๗-๘
    – ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสอยดาว เลขบัญชี ๔๐๔-๘๐๘๕๖๒-๘
    หรือร้าน 7-ELEVEN ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐ , ๐๘๙-๒๑๕-๓๔๕๕ , ๐๘๑-๖๘๓-๓๘๖๐ หรือไลน์ไอดี ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐
  • ผู้บริจาคตั้งแต่ ๒ หมื่นบาทขึ้นไป องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา ประธานจัดทอดกฐิน ขอเชิญรับพระพิมพ์สมเด็จองค์ปฐม พร้อมด้วยตรา สัญญลักษณ์ ภปร. ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙-๗ รอบ ปี ๒๕๕๔ (กล่องไม้ไฮกลอส) จากพระอาจารย์ ธาตุ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน ในพิธีทอดกฐิน โดยโปรดแจ้งจิตศรัทธาของท่าน ล่วงหน้่าที่ กองเลขานุการการจัดสร้างพระ ฯ ไลน์ไอดี ๐๘๕-๑๑๔-๘๙๐๐
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.