มูลนิธิทรัพย์ปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 30,000 บาท

0
311

รายละเอียด การประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน”

มูลนิธิ ทรัพย์ปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 30,000 บาท
หมดเขตส่งผลงาน 15 มกราคม 2566 ดูกติกาการประกวดได้ที่ www. (คณะนิเทศศาสตร์)

ส่งผลงานได้ที่ อีเมล Donung_Dolakhon@hotmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   095-1465561

เงินรางวัลการประกวด จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท แบ่งตามประเภท ดังนี้

ประเภทประถมศึกษา จำนวน ๒ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ คือ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลอันดับที่ ๒ คือ ๒,๐๐๐ บาท  

ประเภทมัธยมศึกษา มี ๒ รางวัล
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ คือ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลอันดับที่ ๒ คือ ๒,๐๐ บาท

ประเภทอุดมศึกษา มี ๒ รางวัล
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ คือ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลอันดับที่ ๒ คือ ๒,๐๐๐ บาท

ประเภทประชาชนทั่วไป มี ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ คือ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลอันดับที่ ๒ คือ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลพิเศษ ๑ รางวัล คือ ๒,๐๐๐ บาท  

เกณฑ์กติกาการส่งเรียงความเข้าประกวด
๑. รูปแบบ เรียงความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านต้องการเชิดชูเกียรติในเรื่องความดีงาม หรือการเป็นคนดีในเรื่องใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “คนดีของฉัน”
๒. ความยาวอย่างน้อย ๒ หน้า แต่ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น มีศัพท์ภาษาต่างประเทศแทรกได้จำนวนไม่มาก
๓. ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์มาก่อน
๔. ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้คนละ ๑ ผลงาน โดยไม่จำกัดอายุ และศาสนาของผู้เขียน
๕. หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการผิดหลักเกณฑ์ จะดำเนินการริบรางวัลคืน และผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบกรณีละเมิดลิขสิทธิ์
๖.  ผลงานที่ได้รางวัลทั้งหมด จะเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ โดยเจ้าของผลงานจะไม่เรียกร้องสิทธิและค่าตอบแทนใดๆ
๗. แจ้งผลการประกวดทางอีเมลของผู้เข้าประกวดพร้อมแจ้งทางโทรศัพท์

วิธีการส่งผลงาน
๑. ส่งผลงานทางอีเมล Donung_Dolakhon@hotmail.com ในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
๒. แจ้งชื่อผู้เขียนด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ แนบมากับผลงาน
หมดเขตส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การมอบรางวัล
ทางโครงการจัดการประกวดจะแจ้งผลผ่านเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของผู้เขียน ก่อนที่จะมีการประกาศผลผ่านสื่อของโครงการฯ  และจะนัดหมายในการรับรางวัลต่อไป

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.