กระทรวงวัฒนธรรม นำสักการะพระบรมสารีริกธาตุฯ

0
197

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดให้มีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานที่ไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีคณะสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสาธุชน กัลยาณมิตร ร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ คุณพรเสก กาญจนจารี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณอรัญญา นามวงศ์ ดร.ธนพร ฟักเขียว คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ ดร.มะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี คุณศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.