โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ชุมชนหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

0
148

ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิด “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยังยืนของชุมชนหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าตามความต้องการของตลาด อีกทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้เข้าถึงง่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพการสร้างงานสร้างรายได้

และได้รับเกียรติจาก นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.