วธ. มอบรางวัลเชิดชู “รัดเกล้า-อภิชาติ” เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2564

0
1023

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2564 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ผู้ผดุง สร้างสรรค์ และถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้ง สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีบุคคลในแวดวงบันเทิง ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ และ อภิชาติ ดำดี ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2564 มีดังต่อไปนี้

1.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 3 ราย ได้แก่
รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
รศ.นันทา ขุนภักดี
ผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 13 ราย ได้แก่
น.ส.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ,ผศ.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี, รศ.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ, น.ส.รัดเกล้า อามระดิษ , น.ส.รัศมี มณีนิล ,นางสุชาดี มณีวงศ์ ,นางสุมาลี สุวรรณกร,น.ส.หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา ,นายอนุวัฒน์ แก้วลอย,นายอภิชาติ ดำดี, นายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ , นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ และชาวต่างประเทศ น.ส.ชิน คึน เฮ (Miss Shin, Keun Hye)

3.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 3 ราย ได้แก่
นายชาตรี เสงี่ยมวงศ์ ,นายถนอม ปาจา, นายสมชาย ทองศรีเทพ

4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 5 ราย ได้แก่
พระราชปริยัติมุนี , นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์องค์กร , มูลนิธิศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ , สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบคุณ ที่มา : rudklao_official , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.