จัดเต็ม! สุดยิ่งใหญ่ ‘HOWE Magazine’ ฉลองครบรอบปีที่ 11 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12 กับงาน “HOWE AWARD 2023”

0
1529

จัดเต็ม! สุดยิ่งใหญ่ ‘HOWE Magazine’ ฉลองครบรอบปีที่ 11 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12

งาน “HOWE AWARDS 2023”

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานมอบรางวัลเกียรติยศ HOWE AWARDS 2023 โดย HOWE Magazine นิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของดารา นักร้อง นักแสดง และ นักธุรกิจ ในมุมมองแง่คิดที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดงานฉลองการบริหารงานครบรอบ 11ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 นิตยสาร  HOWE Magazine อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบรางวัลเกียรติคุณทั้งหมดกว่า 50 สาขา แก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณธรรมต่อสาธารณชน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2023 ณ Crystal Design Center (CDC) อาคาร E ชั้น 2 ห้อง CDC Ballroom

โดยงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลให้กับบุคคลอันทรงเกียรติ และผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งวงการธุรกิจ และวงการบันเทิงของประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก “หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล” มาเป็นประธานเปิดงาน HOWE AWARD 2023 ในครั้งนี้ โดยมี “ดร.ธนพร ฟักเขียว” ผู้บริหารนิตยสาร HOWE ขึ้นมอบช่อดอกไม้

โดยได้รับรางวัลจากการคัดเลือกตามความเหมาะสมของกองบรรณาธิการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจากนักธุรกิจ และเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย หลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงศิลปิน และนักแสดง ที่มีชื่อเสียงร่วมงานรับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้อย่างคับคั่ง อาทิ คุณตู่ ปิยวดี , คุณมาวิน ทวีผล, พีพี กฤษฏ์ , ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก , เต้ย จรินทร์พร , แพนเค้ก เขมนิจ , มิน พีชญา , มาย ภาคภูมิ , อาโป ณัฐวิญญ์ , นนน กรภัทร , อิน สาริน , PROXIE , Fellow Fellow และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีในงาน HOWE AWARDS 2023 ในครั้งนี้

รางวัล “HOWE AWARD 2023” ทั้ง … สาขา ประกอบไปด้วย

1.) รางวัล “HOWE BEST ARTIST AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับศิลปิน นักร้อง ที่มีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ จนผู้คนสามารถร้องตามได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้พบเห็นได้

ได้แก่ PROXIE

2.) รางวัล “HOWE HOTTEST SONG AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับเพลง ที่มีผลงานอันเป็นที่โดดเด่นเป็นเพลงฮิต และมียอดคนฟังเป็นจำนวนมาก

ได้แก่ วง Fellow fellow กับเพลง ดาวหางฮัลเลย์

3.) รางวัล “HOWE GREAT WOMAN LEADER AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับผู้หญิงที่ความสามารถ นำพาธุรกิจหรือองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของผู้คนในวงกว้าง

– “ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

– “คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนัก นโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลจำกัด

– “ดร.วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์” ประธานกรรมการ บริษัท พรรณวรา อินเตอรเ์นชั่นแนล จำกัด

– “คุณชาลอต โทณวณิก” ประธาน บริษัท อชิโต จำกัด

– “พญ.กนกวรรณ จันอุปฬี” FOUNDER AND MEDICAL DIRECTOR THE PHOENIX MEDICAL CLINIC BY DR.JOOP

– “ดาวลดา ปุราโน บิ๊กฟอรด”

– “คุณวนิดา สุโกศล” CEO JIRATAN GROUP

– “พญ.นภาพร ธรรมพัฒนากูล” Founder & Anti-Aging Physician VITALIA WELLNESS CENTER

– “อังคนางค์ ชากีร่า บำารุงสรณ์” Regen Smart City (Thailand)

– “คุณศิรินภา สว่างล้ำวิทยฐานกรณ์”

– “พี่หน่อง- ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์”

4.) รางวัล “HOWE CHARITY AWARD 2023” รางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้กับบุคคลผู้ทำคุณงามความดีให้กับสังคม มีจิตใจที่เป็นกุศล อุทิศแรงกาย และแรงใจเพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือ การอุทิศกายใจเพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

– “หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช” Honorary Consul General of the Republic of Peru in Chiang Mai and former senator

– “ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา”

5.) รางวัล “HOWE SMART CEO AWARD 2023” รางวัลสำหรับ CEO ในองค์กรชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอที่มีผลงานโดดเด่น CEO ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารงาน มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีความกล้าหาญ มีความเห็นอกเห็นใจ มีวิจารณญาณ ผสมกับการใช้แนวคิด แบบผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

– “แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท

– “คุณดาร์ลิ่ง ดาริณ พันธุศักดิ์” รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PTS Holdings และบริษัท ทิฟฟานี่โชว์

– “รองศาสตราจารย์.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ” อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโลโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– “นายแพทย์ ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์” เจ้าของและผู้บริหาร,เดอะ ภูณิศา คลินิก

– “คุณกวิน นิทัศนจารุกุล” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– “เสฏฐวุฒิ หิรัญกสิ” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัท ไพรม์ คาร์ เรนทอล จำกัด

– “ขวัญชนก ทวนวิจิตร” CEO บริษัท วิงค์ไวท์พานาเซีย จำกัด

– “ธนัทอร สุรีย์ลักษณ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอรเ์ปอรเ์รชั่น จำกัด

– “ชัญญ์ธนันท์ คณานุรักษ์” ประธานกรรมการบริษัท ชาร์แมซ คอสเมด จำกัด

6.) รางวัล “HOWE SMART CEO AWARD 2023 (GREEN)” ผู้นำองค์กรที่นำหรือพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคมมากยิ่งขึ้น

– “คุณเกียรติภูมิ สิริพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท

7.) รางวัล “HOWE SMART BUSINESS AWARD 2023” รางวัลที่มอบให้แก่กลุ่มธุรกิจ หรือบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกำลังได้รับการจับตา
มองของวงการธุรกิจ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล คน และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนำมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

– “สมศักดิ์ศรี สุภรวาณิชย์” ประธานกรรมการ หจก.สุรัตน พัฒการทอ

– “คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล” กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท บิวตี้เจมส์ ตัวแทนมารับรางวัล “คุณสิริน ศรีอรทัยกุล”

– “ชารินรดา โสภณชนากูล” FOUNDER บริษัท ชารินรดา ฟูดส์ จำกัด

– “ดร.วาสนา อินทะแสง”  CEO REVOMED (Thailand) Co.,Ltd.

– “คุณปัญญา นิรันดร์กุล” ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนมารับรางวัล “ดร.วชินีศรีสวัสดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงาน
การตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด(มหาชน)

8.) รางวัล “HOWE POPULAR VOTE AWARD 2023” รางวัลนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปิน ดาราในวงการบันเทิง ที่มีคนชื่นชอบ และได้รับความนิยม จนได้รับคะแนนโหวตจากแฟน ๆ สูงสุด

ได้แก่ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร

9.) รางวัล “HOWE ART AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆที่งดงามและมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของศิลปินแต่ละท่านได้และศิลปะนั้นยังสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ได้กล่าวขานชื่นชมถึงคุณค่าแห่งศิลปะนั้นๆได้ตลอดไป

– “คุณธงไชย แมคอินไตย” ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)

– “อ.สุวิทย์ ใจป้อม”

– “คุณประภัสสร กาญจนสูตร – คุณเตยยี่”

10.) รางวัล “HOWE FASHION DESIGN AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายที่มาพร้อม ความสวยสง่า ล้ำแฟชั่น รวมไปถึงการสะสมประสบการณ์ด้านแฟชั่น ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งการดีไซน์ และสีสัน จนสร้างชื่อเสียงจนก้าวขึ้นมาอยู่บน เส้นทางแห่งความสำเร็จ

ได้แก่ “ตฤณธนันพัชร์ จันทเจริญ / วงศ์วริศ ศิริเจริญกษมา” ห้องเสื้อ เมอเรียด แกรนด์ มอนด์

11.) รางวัล “MAKE UP ARTIST AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลที่มีฝีมือ และวาดลวดสร้างผ่านการแต่งหน้า จนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ได้แก่ “ฉัตรชัย เพียงอภิชาต” CEO บริษัท น้องฉัตร จำกัด

12.) รางวัล “HOWE NEW GENERATION AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมีแนวคิดการทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และแฝงด้วยพลังที่มุ่งมั่นในการเดินไปสู่เป้าหมาย จนเกิดเป็นความสำเร็จ

– “คุณสริศราว์ลวิ่ เฉลมิวงศ์” CEO GB Prime Pay

– “คุณพชรกฤษฏิ์ ชื่นชม” ประธานบริหาร บริษัท พชรกฤษฏิ์พร็อพเพอรตี้ จำกัด

– “คุณวชิรวิชญ์ เหลืองวิริยะ” – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ พัฒนาธุรกิจ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

– “BEARHOUSE”

– “Lovepotion”

– “คุณอิน-สาริน รณเกียรติ”

13.) รางวัล “THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2023” รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบุคคลผู้ทรงเกียรติที่ผลงานอันโดดเด่นและประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ

– “คุณมาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง”

– “คุณอาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์”

14.) รางวัล “HOWE HALL OF FAME AWARD 2023” รางวัลที่มอบให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องในฐานะบุคคลอันทรงเกียรติเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโดดเด่นใน
วงการบันเทิง และ ประสบความส าเร็จในระดับอินเตอร์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในฐานะ ตัวแทน ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ พร้อมด้วยเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้อื่น น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ได้แก่ คุณแพนเค้ก- ดร.เขมนิจ จามิกรณ์”

15.) รางวัล “HOWE SOULMATE AWARD 2023” รางวัลที่มอบให้คู่รักคู่ชีวิต ที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานถึง 9 ปี และทั้งคู่ก็ยังมีโมเม้นต์หวานๆ สุดโรแมนติก จึงถือเป็นคู่รักที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างแท้จริง

ได้แก่ คุณตู่ ปิยวดี มาลีนนท์ / คุณมาวิน ทวีผล

16.) รางวัล “HOWE POPULAR FAMILY AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับครอบครัวที่มีกระแสมากที่สุดแห่งยุค และมีข่าวให้ผู้คนได้ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้คน จนกลายเป็นที่กล่าวขานอีกด้วย

ได้แก่ คุณดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ (ARISARA THONGBORISUT) / คุณเซบาสเตียน ลี (SEBASTIAN LEE)”

17.) รางวัล “HOWE HOTTEST TV PROGRAM AWARD 2023” รางวัลนี้คือรางวัลรายการยอดนิยมแห่งปี ที่มอบให้กับรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยมที่สะกดสายตาผู้ชม และ
ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างสูงในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมกับแนวคิดอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ที่อาจเรียกได้ว่า เป็นรายการที่สร้างสีสันให้เข้ากับยุคสมัย

ได้แก่ รายการ โหนกระแส จาก ทางช่อง 3 เอสดี

18.) รางวัล “HOWE HOTTEST FILM AWARD 2023” รางวัลที่มอบให้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมอย่างสูง ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับการ
นำเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจ มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์

ได้แก่ รักแรกโคตรลืมยาก My Precious

19.) รางวัล “HOWE CREATIVE MEDIA AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ที่มอบให้กับองค์กร และบุคลากร ที่ใช้แนวคิดสื่อให้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และการเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้คนได้รับแง่คิด และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้คน

20.) รางวัล “HOWE BEST CONTENT CREATOR AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

ได้แก่ ช่อง Starwin Narkthongpet

21.) รางวัล “HOWE POPULAR MC AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลที่มีความสามารถด้านการพูด พิธีกร ที่มีวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ได้แก่ คุณกรรชัย กำเนิดพลอย

22.) รางวัล “HOWE BEST SINGER AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับศิลปิน ที่มีความสามารถและมีฝีมือตลอดจนมีผลงานเพลง ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้รับฟัง

ได้แก่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล

23.) รางวัล “HOWE ROLE MODEL AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต และการทำงาน มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นรวมถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

– “คุณอูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์”

– “คุณมิน พีชญา วัฒนามนตรี”

24.) รางวัล “HOWE HOTTEST POPULAR SOCIAL AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นกระแสในสื่อโซเซียลสะกดสายตาผู้ชม และได้รับความ
นิยมจากผู้ชมอย่างสูงในช่วงปีที่ผ่าน มาพร้อมแนวคิด อันเป็นเอกลักษณ์

ได้แก่ บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด

25.) รางวัล “HOWE HOTTEST SERIES AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ซีรีส์ ที่ได้รับความนิยม จนทำให้เกิดกระแส ใน
วงกว้าง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้แก่  ทฤษฎีสีชมพู

26.) รางวัล “HOWE THE BEST DRAMA SOCIAL AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ซีรีส์ ที่ได้รับความนิยม จนทำให้เกิดกระแส ใน
วงกว้าง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้แก่ ละครเรื่อง รักร้าย

27.) รางวัล “HOWE POPULAR ACTRESS AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ซีรีส์ ที่ได้รับความนิยม จนทำให้เกิดกระแส ในวงกว้าง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้แก่ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

28.) รางวัล “HOWE POPULAR ACTOR AWARD 2023” รางวัลนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักแสดงชายที่มีความสามารถ และฝีมือใน การแสดง บทบาทต่างๆ
รวมถึงมีผลงานการแสดงมากมายและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแง่บวก อีกทั้งยังสร้างความประทับใจ และเป็นที่รักของประชาชน

ได้แก่ คุณฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ

29.) รางวัล “HOWE SHINING MALE AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ในวงการบันเทิง และมีฝีมือในการแสดงบทบาทต่างๆ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้และได้รับการยอมรับจากผู้คน

ได้แก่ นนน – กรภัทร์ เกิดพันธ์

30.) รางวัล “HOWE SHINING FEMALE AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงหญิงดาวรุ่ง ที่มีความโดดเด่นในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นฝีมือในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และอีกทั้งยังเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้และได้รับการยอมรับจากผู้คนได้อีกด้วย

ได้แก่ คุณอุ้ม ทวพีร พริ้งจำรัส MISS GRAND THAILAND 2023

31.) รางวัล “HOWE DIVA AWARD 2023” รางวัลนี้มอบให้กับบุคคล ที่เปรียบเสมือนเป็น “ดีว่า” ของคนในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง
นักแสดง ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ประทับใจของผู้คนมาตลอด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเท่าไหร่ก็ตาม แต่ยังคงสร้างความประทับใจได้อยู่เสมอ

ได้แก่ ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

32.) รางวัล “HOWE THE BEST COUPLE AWARD 2023” รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับ คู่นักแสดงที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันจนเกิดผลงานมากมาย และเป็นกระแสในแง่
บวกของสังคม อีกทั้งยังเป็นสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ได้แก่ คุณฟรีน – สโรชา จันทร์กิมฮะ / คุณเบ็คกี้- รี เบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง”

อย่างไรก็ตาม นอกจากในปีนี้ทาง HOWE จะได้กลับมาจัดงานในรูปแบบ inside เต็มรูปแบบอีกครั้ง แล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน HOWE AWARDS 2023 ที่ยังคงทำให้ทุกคนได้เต็มอิ่มเหมือนทุกปี นั่นก็คือ โชว์ร้องเพลง โชว์แฟชั่นโชว์ และโชว์สุดพิเศษมากมาย ที่นำมาให้แฟนๆ ได้รับชมผ่าน LIVE STREAMING กันอย่างเต็มอิ่มอีกเช่นเคย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.