จองด่วน!!! เหลืออีกเพียง 3 ที่ กับคอร์สสุดฮิต คอร์สการโค้ชแรกของปี 2563 นี้

0
775

พัฒนาตนเองและภาวะผู้นำเพื่อบรรลุเป้าหมายและยอดขายในปี 63 นี้ หลักสูตร “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและการสื่อสารแบบโค้ช (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication)” รุ่นที่ 6 ประกาศนียบัตรฯ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ม.ค. และ 1-2 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 4 วัน

ทำไมผู้บริหาร เจ้าของบริษัทและบริษัทต้องเรียนรู้และส่งพนักงาน เรียนรู้การโค้ช?
ผลวิจัยของ Google ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้วิจัยสรุปออกมาว่า คนที่จะประสบความสำเร็จ และช่วยองค์กรได้ดีจริงๆนั้น จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ซึ่งการเป็นโค้ชที่ดี ถือได้ว่าเป็นปัจจัยแรกเลยทีเดียวในการประสบความสำเร็จ ดังนี้

 1. being a good coach; การเป็นโค้ชที่ดี คำนี้ฟังยากนิดหน่อย แต่เป็นคำทันสมัยมาก โค้ชคือผู้นำทาง นำผู้อื่นได้โดยการตั้งคำถาม แต่ไม่ใช่การบอกหรือแนะนำตรงๆ
 2. communicating and listening well; มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และ เป็นผู้รับฟังผู้อื่นเป็น
 3. possessing insights into others (including others different values and points of view); มีส่วนร่วมกับ (จิตใจ) ของผู้อื่น (รวมทั้งคุณค่าหรือสิ่งที่ดี หรือทัศนคติของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับเรา)
 4. having empathy toward and being supportive of one’s colleagues; มีความเห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือเพื่อน (หรือ ผู้อื่น) สังเกตคำว่า empathy ไม่ใช่ sympathy คือ empathy นั้นคือเห็นอกเห็นใจในทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ถลำจนตัวเราทุกข์ไปด้วย ต่างกับ sympathy ซึ่งจะถลำตัวเองไปทุกข์ด้วย มีอารมณ์ร่วมกับโค้ชชี่ไปด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น
 5. being a good critical thinker and problem solver; มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้
 6. being able to make connections across complex ideas. มีทักษะในการเชื่อมโยงความคิดข้ามไปข้ามมาในเรื่องที่หลากหลาย

จะเห็นว่าในงานวิจัยทั้ง 6 ข้อนี้ ไม่ได้พูดถึงทักษะการคิดสร้างสรรค์ แต่อย่าได้เข้าใจผิด คิดว่า Google ไม่ได้พูดถึงนะ เขาพูดอยู่ในข้อ 5 และ 6 นั่นแหละ เพราะการหาทางออกของปัญหา และความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่หลากหลายนั่นแหละสามารถพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียว

~ ขออนุญาตย้ำว่า อากู๋ หรือกูเกิ้ลนั้น พบว่า เรากำลังจะหมดยุคที่จะเก่งอะไรแต่เพียงอย่างเดียว เช่น หมอ วิศวะ บัญชี ฯลฯ แต่ต้องสนใจอะไรที่หลากหลายด้วย

~ ยุคถัดจากนี้ไป เป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Artificial Intelligence) จะมาแทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารขนาดใหญ่ยังต้องปรับตัว เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังต้องปฏิวัติองค์กรขนานใหญ่ พนักงานอาวุโสที่เก่งแค่การจำขั้นตอนและกระบวนการทำงาน เฉพาะเรื่องเฉพาะทาง จะต้องเริ่มเรียนสิ่งใหม่ เพราะธนาคารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

~ คุณลักษณะ 6 ประการข้างบนที่เป็นการพัฒนาด้านใน หรือที่ในบทความเรียกว่า Soft Skill จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับงานทุกระดับ

เมื่อพวกเราทราบกันแล้วว่า การเป็นโค้ชที่ดีเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี ถึงเวลาหรือยังคะ? ที่เราจะยอมสละเวลาเพียง 4 วัน เพื่อการพัฒนาตนเองในการเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ กับหลักสูตร บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมการโค้ชและการสื่อสารแบบโค้ช รุ่นที่ 6 ที่สอนตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ดังนั้นลองลุกขึ้นมาปัดฝุ่น ปัดความคิด (Reskill & Relearn) เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายและยอดขายของเราในปี 2563 ที่ท้าทายมากๆ กับ หลักสูตร “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมการโค้ช” รุ่นที่ 6 (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication)” ประกาศนียบัตรฯ อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ม.ค. และ 1-2 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 4 วัน

นอกจากนี้ผู้บริหาร เจ้าของและหัวหน้างานที่กำลังก้าวสู่ขึ้นเป็นผู้บริหารและในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ จำเป็นต้องเสริมและพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานและผู้นำ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) การทำงานเป็นทีม ความผูกพันและมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของทีม/แผนก/องค์กร จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสอนงาน

LinkedIn, 2019 เผยทักษะที่จะอยู่รอดในอนาคตไม่ใช่ Coding แต่ทักษะที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ “ทักษะทางด้านการสื่อสาร” โดยเฉพาะด้านการเขียน, ด้านการพูด, การสร้างทีม, และการเป็นผู้นำ ตรงกับข้อมูลจาก Udemy (2018) พบว่าทักษะการทำงานที่เป็น Soft Skills จะมีความสำคัญมากขึ้นและจะกลายเป็นแนวโน้มการเรียนรู้ในอนาคต เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม เพราะมนุษย์จะทำงานในส่วนที่ต้องการ Soft Skills มากกว่าขึ้นกว่าเดิม ทำให้องค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจะเสริมทักษะทางด้านการเป็นผู้นำและหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องโค้ช… เป็นโค้ช… หรือมีโค้ชภายในบริษัทฯ?

เพราะปัจจุบันบริษัทต่างๆ ต้องการสร้างโค้ชภายในองค์กรขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัท พร้อมคุ้มค่าการลงทุนรวมทั้งได้ประสิทธิผลจากการสร้างโค้ชภายในบริษัทฯ มากกว่าจะใช้โค้ชจากภายนอก

หลักการ โครงการ “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมการโค้ชและการสื่อสารแบบโค้ช” (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication) เป็นโครงการที่ Farh Training Institute ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเจาะจง เพื่อสร้างโค้ชภายในองค์กร ตามความต้องการของผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นส่วนมาก

ผู้นำ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจในยุคใหม่นี้ นอกเหนือจากการบริหารองค์กรและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายแล้ว วิธีการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Performance Coaching & Mentoring) รวมทั้งการสื่อสารเชิงบวกแบบโค้ช (Coaching Communication) ได้รับการวิจัยยืนยันว่า การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงที่ดี และการสื่อสารแบบโค้ชนั้นจะยิ่งส่งเสริมให้องค์กรและทีมงานบรรลุเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีความสุขเพิ่มมากขึ้น (Work-Life Balance) จากที่วงการโค้ชในต่างประเทศได้รับการยอมรับมากว่า 20 ปี แต่ในประเทศไทยที่เพิ่งได้หันมาให้ความสนใจการโค้ชในทศวรรษนี้ เพราะบริษัทต่างๆ ทั่วโลกต่างให้การยอมรับว่าการโค้ชและการสื่อสารแบบโค้ชให้ได้ผลงานตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ซึ่งทางโค้ช ดร.โกโก้ และทีมโค้ช ได้สร้างสรรค์หลักสูตร “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและการสื่อสารแบบโค้ช (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication)” รุ่นที่ 6 ประกาศนียบัตรฯ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 ม.ค. และ 1-2 ก.พ. 2563 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 4 วัน เพื่อตอบสนองโจทย์การสร้างโค้ชภายในองค์กรตามบริบทสังคมไทย

คอร์ส “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและการสื่อสารแบบโค้ช (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication)” รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นคอร์สที่สรรสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการเป็นโค้ชภายในสำหรับบริษัทในบริบทสังคมไทย ตามมาตรฐานของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation/ ICF, USA) และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ประกอบด้วยนวัตกรรมการโค้ชและการสื่อสารแบบโค้ช (Innovative Coaching & Coaching Communication) ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Shift) ที่การโค้ชเป็นทักษะที่ผู้นำจำเป็นต้องใช้ในการสอนงานและนำทีมในยุคปัจจุบันที่โลกมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในยุคทศวรรษนี้ ด้วยการดึงศักยภาพจากธรรมดาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งการนำกรณีศึกษาการโค้ชขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทที่ต้องการสร้างโค้ชภายในองค์กรโดยเฉพาะ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นโค้ชภายในบริษัท พร้อมโค้ชตนเองและทีมงานได้จริง เพราะนอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ยังสามารถพัฒนาทีมงาน ด้วยความรู้และทักษะการโค้ชในการปฏิบัติงานแล้ว ยังสามารถเป็นโค้ชทีม/ กลุ่มภายในองค์กร เพราะการสร้างโค้ชภายในองค์กร นอกจากจะสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์คได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ว่าเหมือนหรือแตกต่างกับพี่เลี้ยง Mentor, Training, Consultant, or Counselor อย่างไร รวมทั้งสามารถเลือกใช้ศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นและสามารถวางแผนการโค้ช/การสอนงานเพื่อ “บรรลุทุกเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและการสื่อสารโค้ช” (Breakthrough Your Goals by Innovative Coaching & Coaching Communication) เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง/ทีมงาน
 3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการโค้ชและการสื่อสารแบบโค้ช เพื่อการเป็นโค้ชภายในองค์กรโดยเฉพาะ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเข้าใจบุคลิกภาพและลักษณะพฤติกรรมของคนด้วยนวัตกรรมการโค้ช อาทิ เทคนิค DISC, Appreciative Inquiry, Brain-Based Coaching เพื่อการโค้ชหรือการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคการเลือกใช้วิธีการสอนงาน/พี่เลี้ยง ที่ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจอย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อทีมงานและองค์กร
 5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจประโยชน์ และความสำคัญของ Coaching ต่อผู้เข้าอบรมและต่อองค์กร รวมทั้งวิธีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กรและการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริงในองค์กร
 6. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการปฏิบัติการโค้ชตนเองและทีมงานได้จริงในองค์กร

ขอข้อมูล/ลงทะเบียนที่ลิงก์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd77O7XMzAQcNCTgZqJY_ZJb_d4k1zeYtrfmHy6OmVY92lrA/viewform?ts=5d529149

ติดต่อ Farh Training Institute (หักภาษีนิติบุคคลได้ 200%)

โทร. 02-6160991 Office MB: 08-1376-5927, 09 3597 8549

Email: info@febi.co.th, voraparn@febi.co.th, voraparn@yahoo.com

Fanpage: ไม่เก่ง ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช – โค้ช ดร.โกโก้
https://www.facebook.com/coachdrcoco

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่
Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.