THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2023 “สุพัตรา จิราธิวัฒน์” สตรีแถวหน้าของประเทศไทย

0
296

หากพูดถึงผู้หญิงเก่ง หนึ่งในคนที่ต้องนึกถึงคือ “คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์” ผู้บริหารคนสำคัญของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งไม่ใช่แค่มีผลงานโดดเด่นในหน้าที่การทำงานภายในองค์กรเท่านั้น ทว่าเธอยังเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับสังคมอีกด้วย

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทารา และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ถือเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่น ของอาเซียน ในปี 2559 (AWEN 2016), รางวัลสตรีไทยดีเด่น ในปี 2564 จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และยังได้รับรางวัลสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ปี 2564 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ มีบทบาททางการบริหารที่สำคัญมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการจัดประชุมนานาชาติ ของโรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ ในปี 2526 และเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลําดับ จนกระทั่งได้ก้าวขึ้นเป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารา

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในการเป็นผู้บริหาร เธอได้สร้างความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เห็นได้จากการที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณในฐานะสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย อาทิ สุดยอดโรงแรมปลอดบุหรี่ 12 รางวัล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในปี 2554 และผลงานการบริหารของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือที่มีการเติบโตอย่างเห็นเด่นชัด

นอกจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ยังได้ดำเนินโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในหลายโครงการ เช่น โครงการ Centara Academy ด้วยการเปิดสอน และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้เข้ามาศึกษาวิชาการโรงแรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือจะเป็นโครงการ Young Career Development Program (TCDP) ที่เป็นการสงเคราะห์นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอีกหลายโครงการ

แม้จะมีความรับผิดชอบหลายอย่าง แต่คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ยังคงสละเวลาในการทำงานเพื่อช่วยสังคมจนถึงปัจจุบันในองค์กรต่างๆ หลายด้าน อาทิ เป็นกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย, กรรมการและประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ประธานชมรมลมวิเศษ ภายใต้โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทย์ โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทยฯ, คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี, คณะกรรมการโครงการ “OUR Khung Bang Kachao”, กรรมการบริหาร และกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย, คณะกรรมการ Global Summit of Women, คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) รวมถึงยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ผลงานของคุณสพัตรา จิราธิวัฒน์ ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลเติบโตก้าวหน้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเจริญรุ่งเรือง และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายตามมาด้วย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.