THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2023 “รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ” สร้างจุดเปลี่ยน สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

0
270

การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้วางนโยบายในการนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นเป็นนักปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยังมีความมุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะหลักสูตรผู้ประกอบการใหม่ ที่ จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกลายเป็นนักปฏิบัติที่ คุณภาพ โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ และสถานประกอบการภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่พร้อมสร้างบัณฑิตให้ก้าวทันเมื่อต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงหลังสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยทั้งหมดนี้อยู่ในหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ที่อธิการบดี มทร. รัตนโกสินทร์ ได้วางแนวทางไว้

การบริหารจัดการด้วยความทันสมัย เป็นอีกหนึ่งแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้ความสำคัญ โดยมีการนำเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับการวิเคราะห์แนวทางการทำงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เน้นย้ำ ด้วยว่า การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ไม่เพียง จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมาช่วยขับเคลื่อน และผลักดันให้ มทร.รัตนโกสินทร์ กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่จะทำให้นักศึกษาใช้นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ

แม้จะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ แต่ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ก็ยังคงเป็นหนึ่งสิ่งที่ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้นั้น ยังต้องช่วยดูแลชุมชนและสังคมไปพร้อมกันด้วย และยังต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ไปพร้อมกับการสร้างรายได้ที่จะทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป ขณะเดียวกัน อธิการบดียังเน้นย้ำด้วยว่า ทั้งหมดนี้ยังต้องมีความเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ซึ่งวันนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ ยังอาจเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) มาใช้เป็นพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ยังมีการนำแนวคิด Zero Waste มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่อธิการบดีเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ทรง คุณวุฒิหลายๆ ท่านของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมาช่วยลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย ที่นำไปสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในท้ายที่สุด

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเปรียบเสมือนผู้นำในด้านการศึกษา ที่นอกจากจะสร้างบัณฑิตคุณภาพให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นผู้จุดประกายให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสง่างามบนเวทีโลกด้วย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.