สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

0
883

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำคุณประโยชน์ สตรีไทยดีเด่น ยุวสตรีไทยดีเด่น และเครือข่ายองค์กรสตรีทั่วประเทศ เฝ้าฯรับเสด็จ

ทั้งนี้ การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม

นอกจากนี้ งานวันสตรีไทย ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์สมาชิก และภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งร่วมกันกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.