ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม จัดงาน “เพลินพัสตรา ภูษาแห่งสยาม” ครั้งที่ 4 นำรายได้มอบโรงพยาบาลวชิระพยาบาล

0
366

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานคณะกรรมการชมรมเพลินไทยสมัยนิยม พร้อมทั้งคุณณญาดา อมตะวณิชย์ ประธานที่ปรึกษาชมรม และรองประธานจัดงาน คุณสุดจิตร์ สุดจิตร์ รองประธานกรรมการจัดงาน เพลินพัสตรา ภูษาแห่งสยาม ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อร่วมกันทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดงานครั้งนี้ จะนำรายได้มอบให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 2 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนในโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารวชิรานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารโบราณ 112 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ และพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตชุมชนเก่าสามเสน

ในการจัดงาน ได้จัดให้มีการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน ทั้งยังจัดให้มีการแสดง 6 องก์ 8 ชุดการแสดง และจำลองประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ เช่น การสมรสแบบคหบดีภาคใต้ ตำนานนางสงกรานต์ การแสดงแบบเสื้อผ้าไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย 4 ภาค ซึ่งอ้างอิงแบบเสื้อผ้ามาจากบทละครโทรทัศน์ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านด้วยเสื้อผ้าไทย ในการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ และการแสดง 6 องก์ 8 ชุดการแสดง ได้รับเกียรติจากดารา นักแสดง นักธุรกิจ และเซเลบริตี้ ร่วมแสดงจำนวนมาก อาทิ คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว คุณเขมนิจ จามิกรณ์ คุณเฌอมาลย์ บุณยศักดิ์ คุณปวริศา เพ็ญชาติ ดร.สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ ดร.ธนพร ฟักเขียว ดร.รัศมี กลีบบัว คุณชูชัย ชัยฤทธิเลิศ คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ คุณวทัญญู มุ่งหมาย คุณกิติภูมิ บุตรจินดา คุณภาณุวัฒน์ เปรมมณีอนันต์ คุณปณาลี อรุณวงศ์ คุณอัจฉราภรณ์ -คุณอรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ ฯลฯ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.