ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม

0
206

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม (โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) โดยจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าในตำบล แนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าสู่ตลาดบริโภค

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของผลผลิตทางการเกษตรของตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและมีตลาดชุมชนบ้านศาลาดิน จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน อาทิ การทำไซรัปกล้วยน้ำว้า , แยมกล้วยสับปะรด และกล้วยตากช็อกโกแลต โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และผู้บริหาร , อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.