ดร.ณัฐศิริ (ผ่องพรรณ) ไพพรรณรัตน์ ได้รับโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล 2564

0
659

วันที่ 8 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้มีสตรีได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 32 ราย จาก 8 ประเภทรางวัล ซึ่งปรากฎว่า ผู้บริหารหญิงคนเก่ง ดร.ณัฐศิริ (ผ่องพรรณ) ไพพรรณรัตน์ ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย ในประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น โดยได้รับมอบโล่รางวัลจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำงานจนประสบความสำเร็จในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต Covid-19 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.