สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช

0
457

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้คนพิการ เพื่อให้มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยมี รตท.ดร.มนัส โนนุช พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยบัษฏัมภ์ วินา นิติตะวัน มนวิภา ประชัญคดี และหน่วยงานราชการ เอกชนมาร่วมประชุมมากมาย

ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาในนามองค์กร หรือส่วนตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841 และ 0-2241-5125 หรือ ไลน์ gaew_galya

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.