พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจในโครงการAccelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

0
481

พฤกษาเปิดบ้านจัดงาน Open House ต้อนรับธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ

Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

เปิดมุมมองใหม่กับแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่าโครงการซีเอสอาร์”

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ฟังการแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม เปิดมุมมองใหม่ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ที่เป็นมากกว่ากิจกรรมจิตอาสา หรือโครงการซีเอสอาร์ แต่สามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริง พร้อมชวนศิษย์รุ่นแรกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เผยโอกาสที่ได้รับจากพฤกษาที่ช่วยติดปีกให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งานเปิดบ้านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ ได้มาฟังวิสัยทัศน์ของพฤกษาในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างสังคมที่ “อยู่ดี มีสุข” งานนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมว่าสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้โดยธุรกิจก็ยังเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“โครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 1 นับเป็นความสำเร็จของพฤกษาและผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ที่ได้ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับสังคมในหลายด้าน และเป็นแรงผลักดันให้พฤกษาสานต่อ และขยายการสร้างผลกระทบเชิงบวกไปสู่วงกว้างมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ Accelerate Impact with Pruksa ซีซัน 2 ซึ่งซีซันนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมผ่านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างพฤกษา และผู้ประกอบการ ที่เห็นความสำคัญของแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” โดยมีโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้น คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี 2) การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3) การลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน” นายอุเทน กล่าวภายในงานเปิดบ้านครั้งนี้ มีการเสวนาหัวข้อ Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ช่วงตั้งต้นธุรกิจ พัฒนาให้เติบโตและเติมเต็มสังคมได้อย่างยั่งยืน การเสวนานี้ยังเป็นการตอกย้ำว่าธุรกิจเพื่อสังคมเป็นได้มากกว่ากิจกรรมจิตอาสาหรือโครงการซีเอสอาร์ แต่สามารถเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริง ร่วมเสวนาโดย คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบทบาทต่อ Social Impact Ecosystem พร้อมด้วย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวัดผล Social Impact และ คุณอมรพล หุวะนันทน์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์รุ่นแรกของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม ผู้ร่วมก่อตั้ง Buddy Home Care กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และ คุณธนวัฒน์ เทียนทองนุกูล ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง findTEMP แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบริการระหว่างพนักงานพาร์ตไทม์และผู้ประกอบการซึ่งทั้งคู่ได้มาเผยถึงโอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนของพฤกษา

“งานเปิดบ้านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 มีผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม และเหล่าสตาร์ตอัป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งพฤกษาพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นเพื่อนร่วมทางของธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยจะมอบทรัพยากร ทั้งเงินทุน คำปรึกษา การพัฒนาทักษะ รวมทั้งการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ” นายอุเทนกล่าว

ในส่วนของเงินทุน ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษาและมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ รวมกว่า 6 ล้านบาท และอาจได้รับการพิจารณาเงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital ด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.pruksaimpact.com

#พฤกษาอยู่ดีมีสุข #พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต #PruksaLivewellStaywell #พฤกษาโฮลดิ้ง #Pruksaholding #AccelerateImpactWithPruksa

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.