“บี จีเนียส เปิดเมนูอาหารโรงเรียนดี ให้เด็กและผู้ใหญ่มีทางเลือกตามโภชนาการที่มาพร้อมความอร่อย ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA”

0
463

ความใส่ใจต่อ “เมนูอาหาร” สำหรับเด็กในวัยที่กำลังเติบโตอย่างเช่นเด็กในวัยเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะอาหารทำหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สมองและจิตใจอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อเนื่องยาวนานต่อเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ตามหลักโภชนาการที่ว่าทุกคนควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ แต่นอกจากคุณประโยชน์ต่างๆ นานาแล้ว เรื่องของหน้าตาอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กๆ มีความอยากรับประทานด้วย

บี จีเนียส (Be Genius) ผู้นำด้านโภชนาการเด็กไทยในโรงเรียน เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องหลักโภชนาการที่ควรมาพร้อมกับเรื่องหน้าตาอาหาร จึงคิดสร้างต้นแบบและพัฒนาเมนูอาหารสำหรับเด็กในโรงเรียนให้เกิดความหลากหลายไม่จำเจ หน้าตาน่ารับประทาน รสชาติอร่อย และมีคุณภาพเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันชั้นนำ โดยมองว่าผู้ปกครองคือคนสำคัญในการเลือกเมนูอาหารสำหรับลูก และถือเป็นครั้งแรกที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม จึงจัดโครงการ “อาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก” ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เพื่อร่วมกันโหวตเมนูอาหารกลางวันโรงเรียนจากอาหารจริง

คุณอัครพันธุ์ รัตตะรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัครพันธุ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “เราเป็นผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กมาก่อนย่อมรู้ดีว่าคุณค่าทางโภชนาการอาหารนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการทั้งด้านสมองสติปัญญา รวมถึงการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ช่วยให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงเรื่องจิตใจและความรู้สึกของเด็ก เราจึงต้องคำนึงถึงเรื่องหน้าตาของอาหารที่ดึงดูดให้เด็กๆ รู้สึกอยากกินด้วย อีกทั้งการเลือกวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมก็สำคัญเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง ให้เป็นไปตามระบบ Thai School Lunch for BMA”

คุณอภิสรา วิชาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) กล่าวเสริมว่า “ในฐานะคุณครูที่ใกล้ชิดและเข้าใจผู้ปกครองของเด็ก ก็อยากให้เด็กนักเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สมอง และอารมณ์ ไม่ว่าเรื่องการเรียน การเล่น หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ซึ่งเราจะเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เราจึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเลือกเมนูอาหารโดยให้เด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกันเลือกจากอาหารจริงที่นำมาตั้งบนโต๊ะอาหารจริงๆ หรือแม้แต่เมื่อเด็กๆ อยู่ที่บ้านก็อยากให้ได้รับการดูแลเรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการด้วยเช่นกัน”

นอกจากนั้น รายการอาหารทั้งหมดเป็นไปตามระบบ Thai School Lunch for BMA คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อมื้อ/ต่อวัน ซึ่งหลังจากที่ได้กำหนดรายการอาหารจนครบในแต่ละสัปดาห์แล้ว จะมีตารางแสดงค่าพลังงาน (แคลอรี่) รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับในแต่ละมื้อเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ด้วย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.