“บล. บลูเบลล์” รุกธุรกิจวาณิชธนกิจชูนายอมฤต ศุขะวณิช ขึ้นแท่น Chief Strategyพร้อมชูจุดแข็งเป็น Business Consultant เต็มรูปแบบ

0
349

นางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์