THE 50 INFLUENTIAL PEOPLE 2022 “ศุภชัย เอกอุ่น” 62 ปี PEA องค์กรชั้นนำของไทย

0
532

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้า ที่ไม่เพียงจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ทว่ายังเป็นผู้ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงด้วย

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ย้ำถึงบทบาทความเป็นผู้นำในด้านการบริการพลังงานไฟฟ้า ว่าการดำเนินการของ PEA ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและการบริการ “PEA ของเรามีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้วันนี้ PEA ของเราถือเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความทันสมัยที่สุดในระดับภูมิภาค ซึ่งมาพร้อมกับความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านหลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยัน”

นอกจากนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวด้วยว่า PEA ยังคงมุ่งมั่นในการบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ตลอดจนมีความปลอดภัย พร้อมกับจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน “วันนี้เราได้ดำเนินงานของเราผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร์รายใหม่ระยะที่ 2 (คฟม.2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน โดยปัจจุบันแล้วเสร็จจำนวน 21 จังหวัด รวมไปถึงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินและมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปได้แล้วประมาณ 7 แสนราย”

ไม่ใช่แค่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่การเปิดตัวมาสคอตตัวใหม่อย่าง “Watt-DW” (วัตต์-ดี) ที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่คิ้วเป็นรูปสายฟ้า ยังเป็นเหมือนอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความตั้งใจของ PEA “น้องวัตต์-ดี ถือเป็นตัวแทนความตั้งใจของ PEA เพื่อตอกย้ำว่าภารกิจของ PEA โดยเฉพาะการนำไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริการอันรวดเร็วและทันสมัย เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงแค่ให้เป็นไปตามต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่หยุดยั้ง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตต่อไป”

ด้วยนโยบายการตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ทาง PEA ภายใต้การนำของคุณศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่กำลังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “เราได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Charging Station) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า โดยวันนี้ PEA ของเราได้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว 73 สถานี ซึ่งเรามีเป้าหมายสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าในปี 2565 ให้ครบ 90 สถานีในปี 2566 จะมีอีก 100 สถานี และภายในปี 2570 จะมีจำนวน 1,068 สถานี โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ซึ่งรวมถึงเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย” โดยนโยบายการตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้านี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เน้นย้ำว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ รวมถึงให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบชาร์จเร็ว รองรับการอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ทุกขนาด ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป รถบรรทุกไฟฟ้า และรถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่

“ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของ PEA ในการทำงานเพื่อประชาชน สังคม

และประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาชาตินั่นเอง”

ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าของ PEA ยืนยันได้จากรางวัลคุณภาพมากมายที่องค์กรต่างๆ มอบให้ ทั้งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยกันถึง 6 รางวัล ตลอดจนรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (5 ปีซ้อน) รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านสวัตกรรม ประเภทดีเด่น (4 ปีซ้อน) รางวัลบริการดีเด่น (2 ปีซ้อน) และรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 (รางวัลบริการภาครัฐระดับดี) ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงานระบบตรวจสอบ และติดตามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (LCIM) และประเภทการพัฒนาการบริการ จากผลงาน ONE CLICK แค่คลิกก็ติด (มิเตอร์) แล้ว รวมไปถึงอีกหลายรางวัล

นอกจากรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศแล้ว PEA ยังได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกมาเป็นเครื่องการันตีด้วยเช่นกัน อาทิ รางวัล 3 เหรียญทองจากเวทีนานาชาติ The INNOVERSE Invertion & Innovation Expo 2022 ประเทศสหรัฐอเมริการและรางวัล 3 เหรียญทองจากเวที The 2022 Japan Design Idea and Invention Expo (JDIE 2022) ประเทศญี่ปุ่น

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) 4 ปีซ้อน และรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชียน ปี 2565 อย่าง Social Empowerment จากโครงการส่งเสริพลังงานทดแทนพัฒนาความยั่งยันเพื่อชุมชน (บ้านไฮตาก) และ Corporate Sutainability Reporting จากรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมาตรฐานสากล (GRI Standarde) เป็นต้น

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.