วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

0
499

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้แคทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรไทยตลอดมา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมถึง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกิจกรรมสำคัญภายในงานวันสตรีไทย โดยเฉพาะการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในบทบาทและศักยภาพด้านต่างๆ นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้สตรีไทยที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกรียติ อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้สตรีไทยทุกคนมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.