สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯงาน “ปีติ สิริสวัสดิ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ที่มูลนิธิกฤตานุสรณ์จัดขึ้นโดยมี คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี และกรรมการฯ เฝ้ารอรับเสด็จฯ

0
837

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มางาน “ปีติ สิริสวัสดิ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ที่มูลนิธิกฤตานุสรณ์จัดขึ้น ซึ่งภายในงานพระองค์ทรงได้ชมนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่พระองค์ทรงห่วงใยครอบครัวทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่ผู้นำครอบครัวของพวกเขาต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ จนเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในช่วงปีพ.ศ. 2528 นอกจากนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรการแสดงโขน การร้องเพลงประสานเสียงถวายพระพร การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสมัยต่างๆ จนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งการขับร้องเพลงจากกัน นภัทร อินใจเอื้ออีกด้วย

ด้านดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งทาง มูลนิธิฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “พระแม่ของปวงชนชาวไทย” เผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและฟื้นฟูงานศิลปะ หัตถศิลป์ไทยในหลากหลายแขนง อันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ มูลนิธิกฤตานุสรณ์ จึงก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ ในพ.ศ. 2523 อันเป็นปีมหามงคลสมัยพระชนมายุครบ 4 รอบ ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 ซึ่งมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิฯ ประสานงานกับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำรายชื่อบุตรธิดา ของสมาชิกสายใจไทยฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ มาพิจารณามอบทุนการศึกษา โดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 21,878 ทุน เป็นเงินมากกว่า 41 ล้านบาท

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.