“ศุภชัย เอกอุ่น” PEA ยืนเคียงข้างประชาชน

0
1416

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นที่ทราบกันดีว่า นี่คือ “วิกฤตการณ์” ที่ไม่ เพียงแต่ทำให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ยังทำให้ “ประชาชน” ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาวะและด้านการดำรงชีวิตที่ยากลำบากด้วยเช่นกัน

ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เล่าถึงสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผล กระทบให้ในปี 2564 PEA ขาดทุนกว่า 100 ล้านบาท แต่ PEA ภูมิใจที่ได้ร่วมช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้น วิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน โดยช่วยเหลือประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 2 หมื่นกว่าล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งแต่ปี 2563 รูปแบบการใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก “ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากมีการปิดตัวนานหลายเดือน ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน อยู่อาศัย กลับมีการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น หลายคนทำงานที่บ้าน (Work From Home) เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนที่ต้อง เรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในส่วนนี้ปรับสูงขึ้นมาก”

ไม่เพียงเท่านั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป “วิกฤต COVID19 เป็นตัวเร่งให้การเข้าสู่สังคมดิจิทัลของคนไทยมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสำคัญกับระบบออนไลน์มากขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ ออนไลน์สูงขึ้น 52.35% เทียบจากปี 2563 ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานการไฟฟ้ามีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่อง”

พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ว่าการ PEA มุ่งเน้นการทำงานที่มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า “PEA ในวันนี้ นำเทคโนโลยีรองรับการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มาใช้ มากขึ้น เช่น การพัฒนา Application ที่เรียกว่า PEA Smart Plus ทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ในรูปแบบ One Touch Service เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและลดระยะเวลาการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนา Digital Customer Experience เพื่อเพิ่มการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้ ครอบคลุมทุกจุด ทุกประเภทบริการ รวมถึงมีแผนเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้า (Strong Grid & Smart Grid) เช่น  การติดตั้ง Electronic Meter และ AMI Meter ที่สามารถตรวจสอบ สถานะการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและ PEA การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบสั่งการควบคุม ระยะไกล (SCADA) สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่พัทยา เพื่อรองรับโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะในอนาคต”

สำหรับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ PEA มองว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้น “ในปี 2564 การใช้ไฟฟ้าของ PEA ขยายตัวร้อยละ 3.10 – 3.38 และคาดว่าในปี 2565 จะขยับขึ้นอีกร้อยละ 2.66 เนื่องจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม มีแนวโน้มฟื้นตัวและจะกลับมาเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการส่งออก” ทิศทางการใช้พลังงานของโลกในอนาคตจะมุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาด หรือ พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) มากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยกำหนดแล้วว่า พื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) จะใช้พลังงานจากแหล่ง RE (Renewable Energy) เป็นหลัก โดย PEA พร้อมดำเนินงานด้าน Energy Storage รองรับการใช้พลังงานจากแหล่ง RE ซึ่งในอนาคต ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้เอง หรือที่เรียกว่า Prosumer  

ยิ่งไปกว่านั้น PEA ยังมีงานสำคัญที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) “ในอนาคตราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลง มีราคาเทียบเท่ารถยนต์ปกติ PEA มีแผนการจัดตั้ง สถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมหัวเมืองหลัก โดยปี 2564 (แผนงานระยะที่ 1) จัดทำโครงการนำร่องสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าแล้ว 11 สถานี และเพิ่มอีก 62 สถานีภายในปีนี้ ครอบคลุมเส้นทางหลักทุก 100 กิโลเมตร จากนั้น ในปี 2565-2566 (แผนงานระยะที่ 2) จะเปิดให้บริการอีก 190 สถานี ซึ่งจะทำให้มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV ทั้งหมด 263 สถานี ครอบคลุม 75 จังหวัด”

ผู้ว่าการ PEA ยังเล่าถึงแนวทางการบริหารงาน ของ PEA ที่ว่า“เติบโตพร้อมพันธมิตร สานต่อภารกิจหลัก ผลักดันด้วยเทคโนโลยี” จึงมีแผนการทำงานเพิ่มเติมในปัจจุบันที่ PEA จะทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) “เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-curve โดยใช้พลังงานสะอาดสร้างประเทศไทย ให้เป็นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ในอาเซียน โดยจะให้บริการผ่านทางสำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ”

เช่นเดียวกับ โครงการ Electronic Energy Meter  ที่ผู้ว่าการ PEA ตอกย้้ำถึงความก้าวหน้าของ PEA “เป็นโครงการนำร่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเริ่มนำ Electronic Energy Meter ทั้งขนาด 5 (100) แอมป์ 1 เฟส ขนาด 5 (100) แอมป์ 3 เฟส และขนาด 5 (6) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ 3 เฟส เปลี่ยนแทนมิเตอร์ แบบจานหมุน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องชำระหรือเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่นี้แต่อย่างใด”

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้วยความตั้งใจของ PEA เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง ด้านพลังงาน สิ่งหนึ่งที่ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ PEA ยังคงยึดมั่นเสมอมา คือ การยืนอยู่เคียงข้างประชาชน แม้ Covid-19 จะทำให้ PEA ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ในเดือนสิงหาคม 2564 มีรายได้ ลดลงถึง 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงอัตราการค้างชำระค่าไฟฟ้าสูงขึ้น แต่ PEA ยังทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ เพราะตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะวิกฤต  แม้จะมีสัดส่วนหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่มีนโยบายงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยของประชาชน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา PEA ใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนตามมติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าการ PEA ยังเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบล่าสุดว่า “ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลา มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนำไปใช้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงกันยายน 2565 และหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน เป็นเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามระยะเวลาดังกล่าว”

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการ PEA ยังเน้นย้ำปณิธานการทำงานด้วยว่า “ถึงวันนี้จะเกิดวิกฤตส่งผลกระทบ กับการทำงานของ PEA แต่เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพร้อมที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกด้านอย่างเต็มกำลัง ความสามารถต่อไป”

สั่งจองนิตยสาร Howe ฉบับที่ 104 ฉบับเดือนพฤศจิกายน โดยไม่ต้องรอหาตามแผงได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.