โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 50 คน “มาดามแป้ง” ได้ด้วย

0
873

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 50 คน ดังนี้

มหาวชิรมงกุฎ

 1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 2. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
 3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 4. นางจิตติมา จารุจินดา
 5. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
 6. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ
 7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 1. คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
 2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
 3. นายวิชัย เบญจรงคกุล
 4. นายสุภกิต เจียรวนนท์
 5. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 1. นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
 2. นายวาปี ภิรมย์ภักตื่
 3. นายวัลลภ เจียรวนนท์
 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
 5. นางยุพา ล่ำซำ
 6. นางเอมอร ศรีวัฒนประภา
 7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 8. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
 9. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
 10. นายปณต สิริวัฒนภักดี
 11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 12. นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล
 13. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
 14. นางมาริษา เจียรวนนท์
 15. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

 1. นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
 2. นางรัตนา จิราธิวัฒน์
 3. นางละออ ตั้งคารวคุณ
 4. นางนลินี รัตนาวะดี
 5. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
 6. นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ
 7. นายสาระ ล่ำซำ
 8. นางวรรณพร พรประภา
 9. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
 10. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
 11. นายทศ จิราธิวัฒน์
 12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 13. นางบุษดี เจียรวนนท์
 14. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา
 15. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
 16. นางอาทินันท์ พีชานนท์
 17. นางวัลลภา ไตรโสรัส
 18. หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี
 19. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี
 20. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
 21. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี
 22. นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี
 23. นางสาววรัญญา ยอดนวล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอบคุณ ที่มา :  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.