NIA ฉลอง 10 ปี แห่งความสำเร็จ มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศฐานนวัตกรรมภายในทศวรรษหน้า

0
208

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานครบรอบ 10 ปีแห่งการเป็นองค์การมหาชน “10th Year Anniversary toward the Next Decade of Innovation” โดยเชิญวิทยากรชั้นนำด้านนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศมาร่วมแชร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ และสถานการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมในบริบทต่างๆพร้อมเปิดตัวหนังสือ “Toward Innovation Nation” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของบุคคลแถวหน้าด้านนวัตกรรมต่อ 10 ประเด็นนวัตกรรม ที่จะเป็นภาคต่อของการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติในอนาคต

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA ได้เติบโตเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเป็นองค์การมหาชนอย่างสมบูรณ์ มีจุดยืนในการสร้างความเข้มแข็งในการทำงานเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ทั้งในระดับนโยบาย สาขาอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการ และประชาชน สอดรับกับโจทย์ใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลได้ชูธงด้าน “นวัตกรรม” ไว้ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศที่สำคัญหลายด้าน ซึ่ง NIA ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติจึงตั้งเป้าในการขานรับนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาล โดยมีหมุดหมายของการวางกรอบแผนการดำเนินงานคือการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม”

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในทศวรรษหน้า NIA ได้มีการกำหนดประเด็นการพัฒนานวัตกรรม 10 ประเด็น เพื่อเป็นเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมระดับโลก โดย 10 ประเด็นนวัตกรรม ประกอบด้วย 1. สถาปัตยกรรมการเงินนวัตกรรม (Financial Architecture) 2. นวัตกรรมเพือสังคม (Social Innovation) 3. งานแห่งนวัตกรรม (Innovation Workforce) 4. ตลาดนวัตกรรมภาครัฐ (Government Market) 5. นวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation) 6. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) 7. การสร้างนวัตกรและวิสาหกิจนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation Enterprise) 8. นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Innovation) 9. ผู้ประกอบการภายในและผู้นำนวัตกรรม (Intrapreneuship/Leadership) และ 10. นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation)

การจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายมิติ เช่น Dances of the Giants; China & India in Global Innovation Arena toward 2030, City and New Innovation Playground และ Global Innovation Index (GII) – Thailand’s Analysis Report เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปีจะตรงกับวันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA จึงมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม ประกอบด้วย งาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE) วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ งาน Innovation Summit วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย วันที่ 6 – 17 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกรุงเวียนนาและกรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลท์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึ่งเป็นงานที่นำเสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่นำมาทั้งโชว์และจำหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/NIAThailand” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่
Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.