นิสิต PACA รุ่นที่1 ร่วมฉลองความสำเร็จ หลังจบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารฑูตศิลปวัฒนธรรม

0
1492

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารฑูตศิลปวัฒนธรรมรุ่นที่1 (Program of Art and Cultural Ambassador) หรือ PACA เนื่องในโอกาสพิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 36 ปี ในปี 2562 เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสม เข้าอบรมและศึกษาศิลปะ วัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ด้านดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความลุ่มลึกทางสุนทรียะ เป็นทูตแห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมได้สง่างามเป็นที่ภาคภูมิใจของชาติ

ล่าสุด 27 นิสิตผู้ร่วมโครงการ ได้เข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารฑูตศิลปวัฒนธรรมรุ่นที่1 จาก ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนฉลองความสำเร็จร่วมจัดงาน “PACA #1 Night” ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย จัดเต็มอลังการงานสร้างโชว์ความสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ ที่ทางโครงการได้เปิดเวทีให้มีการแสดง

ปฐมบทการแสดงด้วยเพลง “รัชกาลที่10 พระราชาทรงพระเจริญ” โดย พ.ต.อ ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์, แมน-วทัญญู มุ่งหมาย ขับเสภา ชุด “ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกลในสังคมโลก”และการรำโขน ชุดนางลอยเบญจกายแปลง จากนั้นคุณ มยุรี เตยะราชกุล ประธาน PACA #1 กล่าวรายงาน และเรียนเชิญ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเข็มรุ่นแด่นิสิต PACA #1 และมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่จบโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารฑูตศิลปวัฒนธรรมรุ่นที่1 จากนั้น ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคุณ มยุรี เตยะราชกุล ประธาน PACA #1 ตัวแทนนิสิตทั้ง 27 ท่าน ได้มอบเงินเบื้องต้นจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนเพื่อสร้างหอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมแสดงความยินดี

คิวการแสดงบนเวทีขานต่อด้วยการขับร้องเพลงไทยเดิม “ลาวเจริญศรี” จาก ดร.ดาวใจ ไพจิตร และเพลง “กล้วยไม้” จาก นิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของกิจการ “นิตยาไก่ย่าง” ก่อนมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “ภูษาอาภรณ์ไทยและเครื่องประดับล้ำค่า” โดย รศ.ดร.อรพินท์ พานทอง และอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทย และเครื่องประดับ พร้อมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย โดยนางแบบกิตติมศักดิ์

สำหรับ 27 นิสิตโครงการหลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่1 มีรายนามดังนี้ คุณมยุรี เตยะราชกุล ประธานรุ่น คุณวิชิต วิทยฐานกรณ์, คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์, คุณอำไพศรี รัศมิทัต, คุณทวี หาญไกรวิไลย์, คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์, ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์, คุณลัดดา วิศวผลบุญ, คุณชูจิต พันธุมจินดา, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร, คุณมนวิภา ประชัญคดี, คุณวทัญญู มุ่งหมาย, ดร.มานิธ มานิธิคุณ, คุณญาณรักษ์ มานิธิคุณ, คุณณัฐฉรา พูลเกษ, ดร.ดาวใจ สุจริตกุล, คุณศิรินภา สว่างล้ำวิทยฐานกรณ์, คุณณัชปภา จีระกุลกิจ, คุณนันทวัน สุริยกุล ณ อยุธยา, คุณธัญญรัตน์ ศานติชาติศักดิ์, ดร.สุทธา ปริยวัฒน์, คุณธนพร ฟักเขียว, คุณกนกลัดดา นวลศรีโชค, คุณธารารัตน์ วรรัตนธรรม, คุณธนิตรา คฤหวาณิช, คุณกนกทัต แจ่มฟ้า และคุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่ เป็นทูตศิลปวัฒนธรรมรั้วจามจุรี และเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ปรากฏในเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ สง่างาม และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาติ ตามสโลแกน “ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกลในสังคมโลก”


สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่
Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.