นิตยสาร HOWE Magazine ขอแสดงความยินดีกับ“เชฟเคน–วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์” ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มทร.รัตนโกสินทร์

0
293

ขอแสดงความยินดีกับ“เชฟเคน–วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์” 1 ใน 50 ผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร HOWE Magazine ปี 2564  ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ท่าน นิตยสาร HOWE Magazine ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.