ขัตติยา อินทรวิชัย สร้าง Growth Mindset พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

0
267

Kattiya Indaravijaya
คุณขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ผู้นำต้องนำจุดแข็งของตนออกมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จ

ในมุมมองของท่าน บทบาททางสังคมของผู้หญิงวันนี้เป็นอย่างไร
สมัยก่อนอาจมีเรื่องค่านิยมทางสังคมอยู่บ้าง แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างทั้งเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และให้โอกาสกับคนที่มีความรู้ความสามารถ เราจึงเห็นผู้หญิงมีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ศักยภาพของผู้หญิง ในฐานะผู้นำองค์กรวันนี้ มีความทัดเทียมกับผู้ชายอย่างไร
เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้นำองค์กร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเพศใด

ปัจจัยอะไรที่เป็นอุปสรรคในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำองค์กรของผู้หญิง
การก้าวไปสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ดี ไม่ว่าจะเป็นใคร ผู้นำที่มีศักยภาพจะต้องมีทักษะสำคัญด้านความเป็นผู้นำที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทีมงานในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างภาพของเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมไปสู่เป้าหมายร่วมกัน มีการตัดสินใจที่ดีบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ มี Growth Mindset ที่เชื่อในการพัฒนา เรียนรู้ และมี empathy คือมีความเข้าใจในทีมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกมิติ และที่สำคัญคือการอยู่บนพื้นฐานของความซื่อตรง ยุติธรรม และจริงใจ

จุดเด่นในตัวของผู้หญิง ที่นำไปสู่การบริหารงานในฐานะผู้นำจนประสบความสำเร็จ
เชื่อว่าแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างเฉพาะตัวบุคคลมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญคือ ผู้นำต้องนำจุดแข็งของตนออกมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จ และจัดการไม่ให้จุดอ่อนเป็นอุปสรรคของการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร สร้างทีม และดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเสริมจุดอ่อนของคนในทีมได้อย่างลงตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์องค์กร สังคม และประเทศ

ต่ละบทบาทชีวิตของท่านที่ผ่านมา คิดว่าบทบาทใดที่เป็นตัวเราเองมากที่สุด
บทบาทความเป็นแม่ เพราะเป็นบทบาทที่กำหนดได้ด้วยตัวเราเอง เรากำหนดบทบาทตัวเราได้ แต่เรากำหนดให้ลูกเป็นอย่างไรไม่ได้ สิ่งที่เชื่อมั่นคือเราเป็นแบบอย่างที่ดีของเขา เขาจะเรียนรู้จากการเห็นและทำตามสิ่งที่เขาเห็น โดยเฉพาะการเป็นแม่ของเด็กยุคใหม่ เป็นความสนุกและท้าทาย เพราะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ท่านมีวิธีรับมือกับปัญหาที่เข้ามาอย่างไร รวมถึงความผิดพลาดบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากตัวเรา ท่านมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง
ยอมรับ แก้ไข และเดินหน้าต่อไป ถ้าพลาด ก็ยอมรับว่าพลาด แต่ต้องทบทวนสาเหตุที่แท้จริงของความผิดพลาดนั้นว่าเกิดจากอะไร จากนั้นหาทางแก้ไปที่ต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และเดินหน้าต่อไป เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น และทำวันข้างหน้าให้ดีขึ้น

สำหรับ แผนงานทางยุทธศาสตร์การบริหารงานและเป้าหมายของธุรกิจท่านในปีนี้
ในปี 2565 ธนาคารกสิกรไทยยังคงดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) เป็น Regional Financial Service Provider และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิต และธุรกิจของลูกค้า (Empower Every Customer’s Life & Business) ในทุก ๆ กลุ่ม ผ่านการบริการที่เบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์ทุกด้านของลูกค้า มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินระดับภูมิภาคที่มีความหมายต่อสังคมและประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วธนาคารต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ดูแลลูกค้าให้ผ่านภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงนำพาลูกค้าของธนาคารให้ Reimagine เห็นโลกใหม่ใน New Normal และ Reform ธุรกิจต้องพร้อมรับ New Normal ที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับเรา

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.