“ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง” ผู้สร้างภาพลักษณ์องค์กรแห่งความสำเร็จ

0
311

หน้าที่การสร้างภาพลักษณ์ เรียกว่าเป็นหน้าที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร โดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ และความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก รวมถึงจะต้องแก้ไขปัญหาตรงหน้าได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงกับงาน ประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนาน “ตลอดเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเราไม่เพียงแค่ทำงานเพื่อวางรากฐาน บุกเบิก และพัฒนาความเป็นสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพรอบด้าน ไปพร้อมกับการสร้างบัณฑิตออกสู่สังคมของการทำงานเท่านั้น แต่เรายังต้องดูแลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย”


โดยการทำงาน วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ถือเป็นสิ่งที่ “หัวเรือใหญ่” ด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท่านนี้ให้ความสำคัญอย่างมาก “เพราะเรามองว่าทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ เป็นความคิด ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ และเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนความคิดเราไปข้างหน้า ถ้าเราไม่มีทัศนคติที่ดีแล้ว เราก็จะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ”

“เราวางวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ คือเราจะสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ และมากไปกว่าการสร้างผู้ประกอบการ เขายังต้องเป็นคนดีและคนเก่งของสังคมด้วย โดยเฉพาะการสร้างคนดีต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ เราเน้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนการจะเป็นคนเก่งนั้นหากมีเวลาในการฝึกก็สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว”

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บอกด้วยว่า นอกจากการสร้างทัศนคติและสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีแล้ว การตั้งเป้าหมายยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน “การตั้งเป้าหมายถือเป็นส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะการตั้งเป้าหมายเอาไว้จะทำให้เรามองเห็นภาพการทำงานทั้งหมดว่าจะต้องเริ่มจากส่วนใดก่อน ซึ่งก็จะสอดรับการทำงานประชาสัมพันธ์ ที่เราได้เผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษาของประเทศให้เข้าใจถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเราทำอยู่ได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างมหาวิทยาลัยของเราให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามนโยบายที่วางไว้”

สั่งจองนิตยสาร Howe ฉบับที่ 102 โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.